Mustika Ular Welang

Mustika Ular Welang ini milik Bapak Haji Abdul Rasyid.Mustika ini beliau dapatkan dari seekor ulang Welang di Hutan wonosari.Mustika ini beliau dapatkan setelah beliau mendapat Mustika Mahkota Sanca.

Tuah/keistimewaannya ;
  • Sebagai wasilah keselamatan dari segala gangguan binatang melata
  • Pagar ghoib dari segala jenis marabahaya baik yang nampak dan juga tidak nampak,
  • Untuk hoki atau keberuntungan
  • Menambah percaya diri dan kesuksesan

Maha ihklas ; Rp. 1.050.000,-