Batu Delima Merah Jaya Ningrat

Batu indah yang berwarna Merah Delima ini titipkan kawan yang sengaja di titipkan di Mustika Alam Collection untuk di Maharkan kepada siapa saja yang berjodoh. Dulunya Batu ini hasil tirakat di sebuah petilasan Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur.

Mustika ini sungguh sangat menawan dan sangat istimewa,Warna dan biasnya sangat Istimewa Sekali.Energi alamnya pun sangat power Full dan kuat.Menurut penuturan kawan saya Dengan media Mustika ini serta dengan Karomah Prabu Brawijaya V Pemegang Mustika ini akan banyak mendapatkan keuntungnya serta Fadilah untuk ;
 • Kejayaan dan kesuksesan dalam berkarier,Insya Alloh pemakai Mustika ini akan cepat naik pangkat,di cintai dan di hormati oleh atasan maupun bawahan,Sehingga Mustika ini sangat cocok untuk orang yang sedang mengincar kedudukan tertinggi dalam kepemimpinan,
 • Kharisma Wibawanya akan lebih nampak dan dominan sehingga Mustika ini cocok untuk segala lapisan orang untuk mendapatkan simpatik serta perhatian khusus yang sangat Menunjang kariernya,
 • Membangkitkan daya pesona serta Rasa percaya diri yang luar biasa,
 • Keselamatan Lahir dan Bathin,
 • Semakin khusuk serta lebih semangat lagi dalam beribadah,
 • Insya Alloh dengan Ijin Gusti Alloh pemilik Mustika ini bisa ketemu dengan Prabu Brawijaya dan bisa di bimbing dalam keilmuan oleh Prabu Wijaya secara langsung,
 • Insya Alloh dengan sarana Mustika ini Pemiliknya akan mudah dan bisa bertemu dengan Roh orang yang sudah meninggal,
 • Insya Alloh dengan media Mustika ini pemiliknya akan banyak menguasai ilmu-ilmu hikmah tingkat tinggi,
 • Mempunyai kelebihan di bandingkan dengan orang biasa
 • Bisa memiliki Ilmu-ilmu tingkat tinggi yang bisa di gunakan untuk mengisi kekuatan kepada orang lain,Mengobati orang,menolong orang dan lain sebagainya,
 • Serta masih banyak lagi kegunaan lainnya yang nantikan akan anda rasakan sendirinya
Mustika termasuk jenis Mustika Kelas tinggi dan istimewa karena Mustika kwalitasnya sangat bagus baik dari kwalitas batunya dan energinya.

Mahar Ihklas ; Rp.5.555.000,-SUDAH TERJUAL