Batu Mustika Naga Putih/Albino

Batu Mustika Naga Putih/Albino ini berasal dari Negri Sebrang tepatnya dari Negara Cina.Koleksi kawan saya Batu Mustika ini merupakan hasil tarika ghoib dulunya yang di lakukan kawan saya.

Khodam yang ada dalam Batu Mustika ini sudah ada sejak pertama kalinya Batu Mustika ini di dapat.Khodam bernama Eyang Polasa Nyai Polasa.

Tuah/kegunaan ;
  1. Pagar ghoib dari segala jenis gangguan baiak nyata maupun ghoib
  2. Kharisma Wibawa ganda
  3. Pengawal 2 ular raksasa
  4. Pengasihan ampuh
  5. Penglarisan dagangan
  6. Pertajam intuisi dan lain-lain
Mahar Ihklas ; Rp. 750.000,- TERMAHAR