Jimat Mancing

Jimat Mancing besi kuning ini hasil tarikan goib di pantai selatan.Menurut kawan saya Jimat mancing ini sudah terbukti dan sangat mudah cara memakainya. Jimat Mancing Ibu Ratu kidul hanya ada satu ini saja,Kawan saya Ihklas menghibahkannya kepada siapa saja asal sesuai dan cocok dengan maharnya.

Kawan saya minta Rp.7.000.000,- SUDAH TERJUAL