Sepasang Mustika Kinasihan

Sepasang  Mustika Kinasihan  ini berasal dari Kaliadem Yogyakarta yang di dapatkan dengan cara penarikan Ghaib.

Ukuran kecil sangat cantik dan menawan bila di ikat untuk di pakai sebagai Cincin.Sepasang Mustika ini di huni dua Khodam Lelaki dan Wanita dengan pakaian Kerajaan
Tuah/keistimewaanya ;
  • Pengasihan khusus ataupun Umum
  • Memberi efek ketenangan dan kedamaian si pamakainya
  • Penglarisan usaha atau sales/pedagang keliling
  • Membuka aura dalam diri sehingga aura si pemakainya akan bersinar terang
  • Dan masih banyak lagi manfaat lain yang nantinya akan anda rasakan.
Mustika Kinyang air ini hanya ada sepasang ini saja.Mustika ini ada khodam penunggunya
Bila anda berminat segera hubungi kami untuk pemaharan dan penyelelarasan Mustika ini.

Mahar Ihklas hanya ; Rp.1.500.000,- TERJUAL