Batu Sodo Lanang

Batu berwarna hitam dengan ciri Khusus Bergaris pada tengah-tengah Batu ini berasal dari Tirakat di sebuah Bukit di daerah Imogiri Bantul. Garis tengah tembus sampai belakang Batu,sangat langka dan sulit untuk di dapatkan.

Batu ini dulunya adalah salah satu Batu bertuah pegangan seorang Jawara yang sangat terkenal di Kampung Imogiri.
Menurut pemiliknya Batu ini beryoni dan berguna utuk sarana ;
  1. Keberanian,menambah rasa percaya diri dan pemberani,
  2. Meningkatkan kekuatan yang ada dalam diri
  3. Membuat pemakainya tidak takut
  4. Keselamatan
  5. Kharisma Wibawa
  6. Membangkitkan sedulur papat
  7. Senjata gaib untuk melumpuhkan musuh
Mahar Ihklas ; Rp.3.215.000,-SUDAH TERJUAL