Mustika Badar besi Semar Ireng

Mustika Badar besi Semar Ireng ini berasal dari sebuah laku Spiritual kawan saya di sebuah tempat yang sangat angker dan Wingit di alas Roban Semarang 5 tahun silam. Mustika ini di jaga/di huni 3 Sosok gaib yang sudah lama menetap dan tinggal di dalam Mustika ini
Adapun kegunaannya Insya Alloh Untuk sarana ; 
 • Pagar badan &keselamatan dari tenung,guna-guna,pelet,santet,teluh dan lain-lain,
 • Pagar ghoib
 • Anti jin fasik,
 • Di takuti segala jenis mahluk halus tak berani mendekat/masuk ke dalam rumah/mendekati anda,
 • Keselamatan,
 • Selamat dari serangan dan pengeroyokan,
 • Ditakuti segala jenis makhluk halus,
 • Benteng Gaib
 • PAGAR GHOIB anti mahluk halus,
 • Menangkal sihir dan guna- guna,
 • Menetralisir tempat angker,
 • Memiliki khodam tingkat tinggi,
 • Berkharisma,Berwibawa Singa jantan,
 • Bisa memainkan jurus silat HADIRAN/SAMBATAN/silat ghoib
 • Insya Allah dapat digunakan seperti seluruh niat anda (asalkan untuk kebaikan).
Mustika ini energinya cenderung panas dan juga sinengker,kami anjurkan bila anda memiliki emosi yang gampang naik jangan memakai Mustika ini.

Mahar Ihklas ; Rp.3.330.000,-
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan ( Wasilah/ perantara) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” ( Q.S. Al maaidah: 35)