Mustika Ki Sukmojoyo

Mustika Ki Sukmojoyo ini bila di cermati serat-seratnya termasuk jenis Gono/Galih kayu bertuah. Kami sendiri juga masih belum tahu termasuk jenis Galih kayu apa,Yang jelas Mustika ini di dapatkan dari laku Spiritual Guru kawan kami dari Tulung Agung Jawa Timur.

Power magis dalam Mustika sangat kuat dan terasa bila di pegang telapak tangan terasa seperti kesemuten/nyetrum.

Mustika Ki Sukmojoyo ini Insya Alloh berguna untuk sarana ;
 1. Keselamatan Darat,Laut dan Udara
 2. Kekuatan Badan/Fisik
 3. Menambah pancaran Aura Wibawa,
 4. Kekuatan Kebalan Badan,
 5. Anti jin Fasik
 6. Anti Guna-guna,Gendam,Ciblek
 7. Pagar Goib
 8. Pagarn rumah,pekarangan
 9. Pengawal Goib/Khodam pendamping
 10. Pukulan Maut
 11. Dan masih banyak lagi kegunaan lainnya
 Mustika ini berjenis energi panas dan gampang naik pitam,Kami sarankan untuk berhati-hati bila membawa Mustika ini.

Mahar Ihklas ; Rp.2.775.000,-Sudah Terjual