Batu Delima Merah Grojogan SewuBatu Delima Merah ini salah satu Koleksi Pribadi  saya,Mustika ini saya dapatakan dari seorang Spiritual Jawa Tengah.Mustika ini sangat kuat energinya dan juga biasnya sangat jelas.Mustika ini saya dapat 3 tahun silam dengan cara memahari,Adapun kegunaan ataupun Wasilahnya untuk sarana ;

 • Keselamatan luar dalam, 
 •  Keberanian Mutlak,
 • Tolak bala,
 • Menangkal serangan sihir, santet, tenung, guna-guna dan lain-lain,
 • Mengobati orang kesurupan,
 • Pengobatan Medis ataupun non medis,
 • Kharisma Agung,
 • Junjung Drajat,
 • Pelet dan segala jenis pengasihan ampuh sehingga orang yang di maksud akan jatuh cinta pada pemilik Batu Delima ini,
 • Penglarisan Usaha,
 • Ketentraman,
 • Kemakmuran 
 • Menumbuhkan keberanian,
 • Meningkatkan energi dan semangat,
 • Meningkatkan motivasi dan tekad untuk meraih tujuan.
 • Membuat diri anda lebih kuat dan tegar dalam menjalani lika liku kehidupan,
 • Membangkitkan pesona Wibawa sehingga segal ucapan anda akan di turuti
 • Membuka Pancaran Pesona Mahabbah Cinta Kasih,
 • Sehingga di manapun anda berada akan membuat orang suka dan simpatik kepada anda,
 • Membuka hati seseorang terhadap rasa cinta,
 • Membantu merujukkan / mendamaikan sepasang kekasih,
 • Mengatasi rasa takut menjadi jelek dan tidak dicintai,
 • Pagar Goib sehingga si pemakai akan terselimuti medan energi gaib sehingga segala bentuk energi negatif akan mental dan ternetralisir, 
 • Proteksi pagaran tubuh maupun tempat dari segala bahaya,
 • Untuk lebih khusuk dalam beribadah,
 • Untuk pejabat baik dari tingkat yang rendah maupun yang paling tinggi agar dinaikan derajat/ pangkatnya
 • Kewibawaan yang tinggi dan selalu diberikan petunjuk-petunjuk yang tepat dalam mengambil keputusan dalam segala hal dari Allah SWT, 
 • Anti santet dan ilmu sihir,Ditakuti mahluk halus yang berniat jahat baik dari golongan rendah maupun tinggiKejayaan dan lain-lain
Dulu saya Memahari Mustika ini Rp.3.155.000,-Bila ada Yang ingin memahari Mustika ini silahkan saja dengan Mahar Ihklas ; Rp.3.200.000,-Di Dalam Mustika ini terdapat Aura Putih yang sangat jelas sekali dan bila di masukan ke dalam air pancaran sangat jelas

SUDAH TERJUAL