Merah Delima Sunan Bayat

Merah Delima Sunan Bayat ini hasil dari perburuan Mustika-mustika bertuah di daerah Klaten tepatnya di area Makam Sunan Bayat Klaten Jawa Tengah. Mustika ini di dapat sekalian tempatnya yang berbentuk Guci berukir ular serta 3 Mustika yang ada di dalamnya.Adapun kegunaan ataupun Wasilahnya untuk sarana ;
 1. Pagar Goib dari berbagai serangan energi negatif baik yang berasal dari Manusia,Jin ataupun ilmu hitam,
 2. Kekuatan Nyata dan Menumbuhkan rasa percaya diri,
 3. Menumbuhkan keberanian,
 4. Meningkatkan energi dan semangat,
 5. Meningkatkan motivasi dan tekad untuk meraih tujuan.
 6. Membuat diri anda lebih kuat dan tegar dalam menjalani lika liku kehidupan,
 7. Membangkitkan pesona Wibawa sehingga segal ucapan anda akan di turuti
 8. Membuka Pancara Pesona Mahabbah Cinta Kasih,Sehingga di manapun anda berada akan membuat orang suka dan simpatik kepada anda,
 9. Membuka hati seseorang terhadap rasa cinta,
 10. Membantu merujukkan / mendamaikan sepasang kekasih,
 11. Mengatasi rasa takut menjadi jelek dan tidak dicintai,
 12. Pagar Goib sehingga si pemakai akan terselimuti medan energi gaib sehingga segala bentuk energi negatif akan mental dan ternetralisir, 
 13. Proteksi pagaran tubuh maupun tempat dari segala bahaya,
 14. Untuk lebih khusuk dalam beribadah,
 15. Untuk pejabat baik dari tingkat yang rendah maupun yang paling tinggi agar dinaikan derajat/ pangkatnya
 16. Kewibawaan yang tinggi dan selalu diberikan petunjuk-petunjuk yang tepat dalam mengambil keputusan dalam segala hal dari Allah SWT,
 17. Anti santet dan ilmu sihir,
 18. Ditakuti mahluk halus yang berniat jahat baik dari golongan rendah maupun tinggi.
 19. Keselamatan luar dalam, 
 20. Keberanian Mutlak,
 21. Tolak bala,
 22. Menangkal serangan sihir, santet, tenung, guna-guna dan lain-lain,
 23. Mengobati orang kesurupan,
 24. Pengobatan Medis ataupun non medis,
 25. Kharisma Agung,
 26. Junjung Drajat,
 27. Pelet dan segala jenis pengasihan ampuh sehingga orang yang di maksud akan jatuh cinta pada pemilik Batu Delima ini,
 28. Penglarisan Usaha,
 29. Ketentraman,
 30. Kemakmuran,
 31. Kejayaan dan lain-lain

Mahar Ihklas ; Rp. 5.550.000,-SUDAH TERJUAL
Berminat Segera Hubungi Admin Mustika Alam di No Hp ; 085 200 555 000