Mustika Ki Gedeng Alang-Alang

Mustika Ki Gedeng Alang-Alang ini didapat dari penarikan di makam pendiri pedukuhan Cirebon sebelum Pangeran Walangsungsang tiba di tanah Cirebon dan berguru di peguron bukit Amparan jati yang terletak di komplek pemakaman leluhur Cirebon di Bukit Gunung Jati Cirebon

Beliau bernama Ki Gedeng Alang-Alang atau Ki Gede Pekalangan alias Mbah Kuwu Cirebon I sebelum Pangeran Walangsungsang diangkat menjadi Kuwu Cirebon dengan gelar Mbah Kuwu Cakrabuana,
Mustika Ki Gedeng Alang-Alang ini Insya Alloh berfungsi untuk ;
  • Keselamatan,Pageran badan dan rumah dan berisi khodam berbentuk monyet besar seperti  gorila,Khodam kera besar tersebut berfungsi sebagai khodam pendamping bagi pemilik Mustika Ki Gedeng Alang-Alang tersebut dalam segala keperluan dan kebutuhan,Hawa khodamnya agak kasar diperlukan hati yang sabar dan tawakal dalam membawanya agar tidak pemilik mustika tidak terbawa pengaruh negatif dari khodam mustika tersebut
Mahar Ihklas ; Rp. 5.555.000,-TERJUAL