Mustika Belut


Mustika ini berasal dari sebuah embel/sumur lumpur keramat di sebuah persawahan pinggir kampung Congot Kulon Progo. Mustika ini sangat jarang dan sangat langka,boleh di bilang tidak ada duanya.Mustika jenis ini banyak di buru dan di cari oleh praktisi supranatural.

Adapun kegunaan Mustika ini untuk ;  

 • Keselamatan 
 • Kedigdayaan, 
 • Kewibawaan, 
 • Pembuka aura daya pikat dan keberuntungan, 
 • Pengasihan, 
 • Penglarisan, 
 • Kharismatik, 
 • Benteng dari segala gangguan bangsa lelembut seperti demit/banas pati/buto ijo, 
 • Penyembuahn penyakit  untuk medis maupun non medis, dan lain sebagainya. 
 • Daya pikat/pelet Pengasihan Khusus,Batu Mustika ini juga bisa untuk pelet secara khusus juga bisa di gunakan untuk pelet ke lawan jenis,calon pelangan bahkan atasan anda

  Mahar Ihklas ; Rp.1.325.000,-
 • “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan ( Wasilah/ perantara) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” ( Q.S. Al maaidah: 35)

Batu Mustika Asemohan

Batu mustika yang berwarna indah ini berasal dari dalam Bongkahan Batu Cadas di Gunung Tengcilek Juwana Pati Jawa Tengah.
Batu Bertuah ini memiliki energi alamiyah/khodam alami dari alam.Energinya besar dan berguna untuk sarana ;
 • Keselamatan
 • Untuk Lomba/permainan
 • Pelancar Bisnis,
 • Marketing,Pelaris Dagang
 • Pengasihan
 • Menagih Hutang dan lain-lain
 Mahar Ihklas ; Rp.1.225.000,-
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan ( Wasilah/ perantara) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” ( Q.S. Al maaidah: 35)