Sepasang Fosil Kul Buntad Abinowo

Sepasang Fosil Kerang Abinowo
Sepasang Fosil Kerang atau Kul Buntad ini  yang sudah membatu ini berasal dari laku tirakat di sebuah tempat keramat di Juwana  Jawa Tengah.
Sepasang Fosil Kerang ini di dapatkan oleh Kang Dul dengan cara bermunajat di alam terbuka di dekat sungai dekat rumahnya yang terkenal sangat angker dan Wingit.
Sepasang Fosil Kerang ini usianya sudah sangat Tua sekali,benar-benar alami dan beryoni sangat Kuat,Mengandung Power alam yang sangat kuat dan terasa.
Menurut Kang Dul Sepasang Fosil Kerang ini berguna untuk media sarana ;
  • KESELAMATAN,Inysa Alloh energi alami yang ada dalam Fosil ini akan senantiasa menyelimuti pemiliknya sehingga Pemiliknya di jauhkan dari segala bentuk Kejahatan baik di laut,darat ataupun udara.
  • KEKUATAN,Insya Alloh dengan sarana Fosil ini pemiliknya akan senantiasa memiliki energi yang jauh lebih kuat dan senantiasa mendapatkan suplai energi dari Aura Sepasang mustika buntad ini,
  • KEBERUNTUNGAN,Insya Alloh yoni dalam Fosil ini mampu menarik dan menyerap energi keberuntungan masuk dan meresap ke dalam pemiliknya sehingga pemiliknya senantiasa mendapatkan hal-hal yang baik dan menyenangkan datang dalam setiap langkah hidupnya,
  • PENGLARISAN,Inysa Alloh energi alaminya yang sangat sejuk dan menyenangkan mampu menarik pembeli datang dan menjadi pelanggan,Kolega,Relasi dalam setiap Usaha yang anda tekuni dan jalani,
  • PAGAR GOIB,Inysa Alloh Aura dalam Fosil ini mampu menetralisir segala bentuk energi negatif yang mengganggu hidup dan aktifitas anda.
  • ANTI ILMU HITAM,Inysa Alloh segala bentuk serangan gaib akan mental dan tidak bisa masuk dan menyakiti pemilik Fosil Kerang ini
  • Serta masih banyak lagi kegunaan alami yang ada dalam Fosil ini
Mahar Ihklas ; Rp.3.333.000,- Siapa Cepat Dia Dapat Nego Boleh Yang penting sama sama ihklas dan yang pasti sama sama membawa berkah.
Hp ; 0858 7848 8999