Mustika Bertuah Sewu Alang-Alang

Mustika Sewu Alang-alang ini berasal dari penarikan Gaib di Sendang Keramat dan wingit di Clereng Yogyakarta.Berkhodam seorang resi tua berjubah putih.

Insya Alloh Batu Sewu Alang-alang ini berguna untuk :

  1. Pagar diri/tameng gaib,
  2. Pagar rumah,toko,tambah ataupun tempat usaha,
  3. Penetralisir energi negatif,
  4. Penglarisan alami
  5. Penyembuhan dan lain-lain
Mahar Ihklas : Rp.500.000,-