Mustika Pengasihan Putri Keraton

Mustika ini berasal dari Keraton Surakarta.Di Dapatkan dari abdi dalem Keraton.Dulunya Mustika ini hasil olah bathin.

Mustika ini sangat unik dan juga tidak ada duanya Insya Alloh berguna untuk Wasilah :
  • Pengasihan Mutlak
  • Pembuka aura dalam diri sehingga aura pemakai mustika ini akan nampak terang benderang bagaikan bulan purnama,
  • Hoki atau keberuntungan
  • Ketenangan serta menambah percaya diri dan selalu ceria
  • Memudahkan mendapat pelanggan ataupun pasangan hidup yang di idam-idamkan
  • Proteksi diri adri segala gangguan energi negatif
  • Kesuksesan hidup dan lain-lain
Mahar Ihklas : Rp.1.500.000,- Dah Terjual
Mustika ini sering saya pakai dalam keseharian sehingga sudah kami bikin liontin