Batu Naga

Batu alam bergambar Ular Naga ini salah satu koleksi pribadi kawan saya yang tinggal di Surabaya Jawa Timur. Mustika ini beliau dapatkan secara turun temurun dari keluarga beliau.

Menurut kawan saya Mustika ini dulunya di dapatkan dari Negri Cina yang di berikan kepada kakek Buyut kawan saya,

Bila di amati Gurat Naganya begitu Nampak jelas dan istimewa.Menurut adat Cina Naga adalah salah satu Binatang Yang di keramatkan dan di istimewakan. Bahkan dari 4 jenis Binatang yang di keramatkan hanya Naga saja yang di anggap paling Kuat.

Bila di amati serta di cermati Batu Naga ini mengandung nilai tersendiri dan juga Berkarakter.
Untuk Tuahnya silahkan anda scan sendiri,Menurut para Ahli Batu Naga ini adalah simbol Kekuasan dan juga perlindungan yang artinya Tuahnya untuk Penjagaan,Kekuatan,dan Juga keberuntungan.

Batu Naga ini akan di hibahkan kepada siapa saja Yang berjodoh dengan Mas Kawin : Rp.3.500.000,-SUDAH TERJUAL