Sepasang Mustika Sekar Kedaton

Sepasang Mustika  Sekar Kedaton ini miliki seorang Abdi Dalem Keraton Yogyakarta. Beliau sengaja menitipkan kepada team " Mustika Alam Collection " Untuk di maharkan kepada siapa yang berjodoh serta mau merawat/mengkoleksi Mustika ini.

Adapun kegunaan Mustika ini sebagai sarana ;
  • Memperlancar tercapai tujuan/cita-cita,
  • Memudahkan naik pangkat/jabatan
  • Memperlancar jalannya usaha/bisinis,
  • Sebagai sarana Untuk menembus dan masuk gerbang Goib,
  • Sarana Untuk Kesuksesan dan Kejayaan,
  • Penglarisan Dahsyat
  • Pemikat Ampuh
  • Puter Giling Sukma
  • Membuka Aura dalam diri
  • Dan Kegunaan lain-lainnya
Mustika ini sangat Unik bila kita mau jeli dan mengamati Pamor Mustika ini.Betul-betul indah dan Super,Sangat Pantas untuk Di koleksi

Mahar Ihklas ; Rp.5.222.000,-