Mustika Delima Ki Ageng Gribik

Mustika Delima Ki Ageng Gribik ini milik kawan saya yang tinggal di Jati Anom Klaten Jawa Tengah.Mustika ini dulunya beliau peroleh dari Tirakat di Makam Ki Ageng Gribik selama 41 hari lamanya. Mustika ini sangat kuat energinya dan juga biasnya sangat jelas.Adapun kegunaan ataupun Wasilahnya untuk sarana ;
 • Menambah Kecerdasan Otak,Kekuatan Nyata dan Menumbuhkan rasa percaya diri,
 • Menumbuhkan keberanian,
 • Membuat diri anda lebih kuat dan tegar dalam menjalani lika liku kehidupan,
 • Membangkitkan pesona Wibawa sehingga segal ucapan anda akan di turuti
 • Membuka Pancara Pesona Mahabbah Cinta Kasih,Sehingga di manapun anda berada akan membuat orang suka dan simpatik kepada anda,
 • Pagar Goib sehingga si pemakai akan terselimuti medan energi gaib sehingga segala bentuk energi negatif akan mental dan ternetralisir,
 • Proteksi pagaran tubuh maupun tempat dari segala bahaya,
 • Untuk pejabat baik dari tingkat yang rendah maupun yang paling tinggi agar dinaikan derajat/ pangkatnya 
 • Kewibawaan yang tinggi dan selalu diberikan petunjuk-petunjuk yang tepat dalam mengambil keputusan dalam segala hal dari Allah SWT, 
 • Anti santet dan ilmu sihir,
 • Ditakuti mahluk halus yang berniat jahat baik dari golongan rendah maupun tinggi,
 • Keselamatan luar dalam, 
 • Keberanian Mutlak,
 • Tolak bala, 
 • Menangkal serangan sihir, santet, tenung, guna-guna dan lain-lain,
 • Kharisma Agung,
 • Penglarisan Usaha,
 • Ketentraman,
 • Kemakmuran,
 • Kejayaan dan lain-lain
Mahar Ihklas ; Rp.4.253.000,-
Mustika Alam Collection