Mustika Sakral Prabu Wangi

Mustika Sakral Prabu Wangi ini wujud uratnya seram dan unik,bila di amati secara seksama anda akan melihat sesok gaib penunggu Mustika ini.

Mustika Sakral Prabu Wangi berasal dari penarikan Goib di Pelabuhan Ratu Jawa Barat.

Mustika Keramat ini pada dasar Multifungsi untuk segala Hajat dan tujuan,Adapun kegunaanya antara lain untuk Wasilah : 
  • Keberanian Mutlak,
  • Kewibawaan,
  • Tolak bala,
  • Menangkal serangan sihir,santet,tenung,guna-guna dan lain-lain,
  • Mengobati orang kesurupan,
  • Pengobatan Medis ataupun non medis,
  • Kharisma Agung, 
  • Junjung Drajat,PenglarisanUsaha,Ketentraman,Kemakmuran, 
  • Kejayaan dan lain-lain  
  • Mustika ini energinya termasuk garang dan Ganas,sehingga Mustika ini kurang cocok untuk orang yang bertempramental tinggi atau gampang emosian.
Mahar Ihklas ; Rp. 2.355.000,-