Mustika Goa Selarong

Mustika ini kami dapatkan dari penarikan goib di sebuah Goa Bersejarah di kota Yogyakarta Tepatnya di Goa Selarong yang berada di Bantul Yogyakarta.
Mustika Goa Selarong ini memiliki ciri Khusus dengan Gambar alam wujud/sosok legendaris seorang Pahlawan Indonesia yaitu Pangeran Diponegoro.
Mustika Goa Selarong Insya Alloh berguna sarana ;

 1. Keselamatan Mutlak,
 2. Memancarkan Aura seperti Bulan Purnama,
 3. Pengasihan,
 4. Memiliki daya kharisma dan kewibawaan,
 5. Membawa keberuntungan dan hokki dalam segala usaha,
 6. Memudahkan datangnya rezeki dari berbagai arah,
 7. Meningkatkan karir dan menguatkan jabatan,cepat naik pangkat atau jabatan,
 8. Mengeluarkan aura positif anda dan membuang aura negatif Membuat orang takluk dan takjub jika lama memandangi muka anda.
 9. Mengeluarkan rasa percaya diri yang tinggi.
 10. Tirai Badan/ pagar Goib,
 11. Kerukunan dalam rumah tangga,
 12. Daya tarik tersendiri,
 13. Pembuka aura dalam diri,
 14. Ketenangan dan keberuntungan/ hoki

 Mahar Ihklas ; Rp.999.000