Minyak Gaib Walisongo

Minyak Gaib Walisongo
Minyak Gaib Walisongo bukanlah sebuah minyak pada umumnya,
Namun minyak ini di dapatkan dari Makam-makam para Wali songo yang di makamkan di tanah Jawa,

 1. Maulana Malik Ibrahim, sunan walisongo yang paling lebih dahulu ada. Beliau dikabarkan berasal dari Persia dan kemudian menetap dan berkedudukan di Gresik, jawa Timur.
 2. Sunan Ampel (Ngampel), sunan walisongo yang memiliki nama asli Raden Rahmat dan berkedudukan di Ngampel, dekat Surabaya.
 3. Sunan Bonang, sunan walisongo yang semula bernama Makdum Ibrahim ini adalah anak kandung dari Sunan Ampel. Ia berkedudukan di Bonang, dekat Tuban.
 4. Sunan Drajat,adalah adik dari Sunan Bonang. Ia berkedudukan di Drajat, dekat Sedayu, Surabaya.
 5. Sunan Giri, sunan yang semula bernama Raden Paku ini adalah asli murid dari Sunan Ampel. Ia berkedudukan di bukit Giri, dekat Gresik.
 6. Sunan Muria, sunan yang berkedudukan di sungai Muria,Kudus.
 7. Sunan Kudus, sunan yang semula bernama Udung ini berkedudukan di Kudus.
 8. Sunan Kalijaga, sunan yang bernama asli Joko Said ini berkedudukan di Kadilangu, Demak.
 9. Sunan Gunung Jati, atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah merupakan satu-satunya anggota wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia lahir sekitar tahun 1450 M dan wafat pada usia 120 tahun atau sekitar tahun 1520.
Dari perjalan ziarah serta bermunad kepada Allah Ta'ala minyak ini di dapatkan oleh guru kami,Dan minyak ini awalnya tidak segini namun oleh guru di bagi menjadi 9 Botol kecil-kecil dan yang 8 minyak sudah termahar di pesen beberapa pejabat negri ini dan hanya sisa 1 ini saja.Insya Allah mnyak ini tak akan habis di pakai untuk media berbagai hajat selama 9 tahun. Fa Insya Allah mnyak ini berguna banyak untuk berbagai hajat dan keperluan antara lain untuk sarana ;
 1. Keselamatan diri dan keluarga dari segala bentuk kejahatan baik nyata maupun gaib.
 2. Kesuksesan di dunia/kekayaan dunia,pangkat jabatan ataupun karier serta usaha bisnis
 3.  Kesuksesan dan kelancaran dalam niaga,Gendam pelanggan dan juga pembeli
 4. Melariskan dagangan dan memajukan bisnis
 5. Memikat atasan ataupun bawahan
 6. Memikat lawan jenis agar tunduk dan tahluk
 7. Minyak ini bila di oleskan ke dalam sebuah batu cincin atau benda maka secara otomatis benda tersebut akan terisi kekuatan gaib
 8. Melihat gaib
 9. Pengobatan segala macam penyakit baik medis ataupun non medis
 10. Gendam Gaib
 11. Serta masih banyak fungsi dan kegunaannya yang tidak bisa kami jabarkan di sini
 Insya Allah minyak ini tak akan habis walaupun anda pakai setiap saat,asalkan setiap malam jumat anda asapin dengan dupa atau kemenyan madu.
Mahar Ihklas ; Rp.3.121.000,- Mahar sangat amat murah bila di bandingkan dengan kelangkaan serta kegunaanya yang nyata.Dan minyak ini tidak ada yang jual karena minyak ini berasal dari Gaib.