Pusaka Penarik Kekayaan

Pusaka Penarik Kekayaan
Pusaka Penarik kekayaan ini merupakan jenis pusaka yang sangat langka,Jenis pusaka berjenis khodam Tuyul.Wujud pusaka ini mempunyai makna yang sangat bagus yaitu sosok khodam yang siap sedia dan patuh pada tuannya.Bersimpuh serta posisi tangan menyembah.
Silahkan anda tanyakan pada sahabat dan guru anda untuk menscan khodamnya.Pasti anda akan langsung jatuh hati dan suka akan pusaka yang satu ini.
Pusaka ini memiliki makna serta kegunaan yang komplait khususnya untuk media sarana ;
  1. Tarik Kekayaan yang terbilang cukup cepat dan terasa perbedaannya
  2. Bila anda seorang pedagang dengan media pusaka ini anda akan merasakan perkembangan usaha anda yang luar biasa,pembeli akan datang silih berganti dan banyak mendapatkan keuntungan.
  3. Kemudahan di dalam mencari rejeki
  4. Kemudahan di dalam mendapatkan pekerjaan bagi anda yang sedang menganggur
  5. Memajukan dan meningkatkan penjualan
  6. Pusaka ini di samping sebagai penglarisan dan tarik kekayaan,Berfungsi juga sebagai pusaka untuk penjaga kekayaan/harta benda dari pencurian mahluk gaib maupun kejahatan manusia
  7. Khodam akan nurut serta patuh hanya kepada pemilik pusaka ini
 Pusaka ini salah satu media yang jitu untuk membantu hajat saudara dalam masalah finansial/keuangan.Bila anda sudah yakin serta sesuai dengan hati anda segera pinang Pusaka ini.Karena jodoh itu bukan di masalah mampu membayar mahar akan tetapi kecocokan di dalam hati saudara.
Mahar Ihklas ; Rp.2.225.000,-TERJUAL