Batu Mustika Jalasutra

Batu mustika ini hasil tarikan goib Ki Bayu.Batu mustika mengandung energi alam yang sangat kuat dan banyak berguna untuk sarana :
  1. Kesuksesan dalam usaha,
  2. Kemenangan dalam pilkada,
  3. Kerejekian yang tiada henti,
  4. Kharisma pesona sejati,
  5. Keberuntungan/Hoki,
  6. Kematangan dalam berfikir dan lain-lain
 Mahar Ihklas : Rp.550.000,- Termahar