Batu Delima Kyai Thoha

Mustika berwarna merah Siem ini milik kawan saya yang bekerja sebagai Polisi Mustika ini turun temurun dari silsilah keluarga sahabat saya.Mustika ini berenergi adem dan sangat kuat.

Insya Alloh berguna untuk berbagai hajat dan keperluan di antaranya untuk :
  1. Kewibawaan,
  2. Tolak bala,
  3. Menangkal serangan sihir,santet,tenung,guna-guna dan lain-lain,
  4. Kharisma Agung,
  5. Junjung Drajat,
  6. Ketentraman,
  7. Kemakmuran,
  8. Kejayaan dan lain-lain
Mustika ini memiliki keunikan tersendiri,bila di lihat sengan seksama makan akan terlihat jelas ada garis kapasnya dalam Batu Mustika ini.

Mahar Ihklas : Rp.2.530.000,-SUDAH TERJUAL