Mustika Lanceng Putih

Mustika Lanceng PutihBatu yang sudah berbentuk akik ini di dapatkan dari sarang tawon lanceng putih/Klanceng Putih.Mustika ini memiliki keunikan dan keanehan sendiri,ada kalanya Mustika ini menjadi lembek dan adakalanya keras,Dan waktunya kenyal pun sulit untuk di tebak,Hal ini sudah di buktikan dan di ketahui oleh pemilik Mustika ini saat beliau meminyaki Mustika ini. Adapun Fadhilah Mustika ini Untuk :
  1. Keselamatan mutlak lahir batin ,
  2. Kejayaan dalam setiap usaha ,
  3. Kharisma agung ,
  4. Pagar diri,orang yang memusuhi akan celaka sendiri ,
  5. Kemudahan dalam mencari rezeky ,
  6. Di segani dalam pergaulan keselamatan dari senjata tumpul / tajam pagar dari serangan ghaib , kemudahan dalam setiap bisnis ,
  7. Kepercayaan dari setiap orang yang berhubungan kerja ,
  8. Menyelesaikan urusan apa saja dengan mudah ,
  9. Terlepas dari segala marabahaya / malapetaka ,
  10. Kemenangan dalam setiap persaingan ,
Mahar Ihklas ; Rp. 1.225.000,-
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan ( Wasilah/ perantara) yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” ( Q.S. Al maaidah: 35)