Merah Delima Warisan

Merah Delima ini hasil dari merupakan Mustika Yang sudah terawat lama dan dahulunya di dapatkan dari laku prihatin penarikan di Petilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo.Adapun kegunaan ataupun Wasilahnya untuk sarana ;
 • Pagar Goib dari berbagai serangan energi negatif baik yang berasal dari Manusia,Jin ataupun ilmu hitam,
 • Kekuatan Nyata dan Menumbuhkan rasa percaya diri,Menumbuhkan keberanian,
 • Meningkatkan energi dan semangat,Meningkatkan motivasi dan tekad untuk meraih tujuan.
 • Membuat diri anda lebih kuat dan tegar dalam menjalani lika liku kehidupan,
 • Membangkitkan pesona Wibawa sehingga segal ucapan anda akan di turuti
 • Membuka Pancara Pesona Mahabbah CintaKasih,Sehingga di manapun anda berada akan membuat orang suka dan simpatik kepada anda,Pelet dan segala jenis pengasihan ampuh sehingga orang yang di maksud akan jatuh cinta pada pemilik Mustika Delima ini
 • Membuka hati seseorang terhadap rasa cinta,Membantu merujukkan / mendamaikan sepasang kekasih,Mengatasi rasa takut menjadi jelek dan tidak dicintai,
 • Pagar Goib sehingga si pemakai akan terselimuti medan energi gaib sehingga segala bentuk energi negatif akan mental dan ternetralisir, 
 • Proteksi pagaran tubuh maupun tempat dari segala bahaya,
 • Untuk pejabat baik dari tingkat yang rendah maupun yang paling tinggi agar dinaikan derajat/ pangkatnya
 • Kewibawaan yang tinggi dan selalu diberikan petunjuk-petunjuk yang tepat dalam mengambil keputusan dalam segala hal dari Allah SWT,
 • Anti santet dan ilmu sihir,Ditakuti mahluk halus yang berniat jahat baik dari golongan rendah maupun tinggi.Keselamatan luar dalam, 
 • Keberanian Mutlak,Tolak bala,Menangkal serangan sihir, santet, tenung, guna-guna dan lain-lain,Mengobati orang kesurupan,Pengobatan Medis ataupun non medis,
 • Penglarisan Usaha,Ketentraman,Kemakmuran,Kejayaan dan lain-lain

Mahar Ihklas ; Rp.3.750.000,-Sudah Terjual
Dalam Paket Akan Di Sertakan Nama Khodam Mustika
Cara Akses/penggunaan Mustika
Perawatan Sangat Mudah Cukup Diminyaki saja
Bila Mau di kuatkan Anti Cukur di sertakan Petunjuknya dan Bisa di test